O nás

Historie hasičů v Žíželevsi se začala psát v roce 1896, kdy byl v obci založen společný Sbor pro obce Žíželeves a Vrchovnice. Proto na rozhraní obou obcí byla postavena jednoduchá hasičárna se základním vybavením.

Znamená to že si v letošním roce připomínáme výročí 120 let od založení.

SDH Žíželeves Foto: Jiřina Mužíková

Za celou dobu hasiči v Žíželevsi nepřerušili svou činnost i když prošli několika kritickými obdobími. Zejména po roce 1989 se zdálo, že pro malý zájem činnost skončí, se naštěstí podařilo několika nadšencům Sbor udržet a v současnosti jsou hasiči hlavními tahouny života v obci.

Podíváme-li se do historie obce, tak v ní najdeme spoustu věcí, které hasiči vykonali.

Například vybudovali kanalizaci ve vedlejších ulicích, byla rozšířena vozovka u zastávky autobusu, vybudována cesta na hřbitov, oprava zdi kolem školy, oprava hřbitovní zdi a márnice, byl vybudován hlavní kanalizační jímač, zprovozněna kanalizace v celé obci, provedena výstavba kulturního a společenského areálu „Čechovka“, za vydatné pomoci obecního úřadu, včetně zpevnění a celkové úpravy příjezdové komunikace, byla vybudována přípojka elektřiny do tohoto areálu, prováděna výsadba a úprava zeleně v celé obci, provedena demolice chátrajících budov, úprava návsi a řada dalších akcí.

Každoročně pořádáme okrskové cvičení, od roku 1980 fotbalový turnaj a další společenské a vzpomínkové akce.

SDH Žíželeves Foto: Jiřina Mužíková

V současnosti chystáme pro členy Sboru a ostatní občany zájezd na Slovensko do termálních lázní.

Bohužel se nám nepodařilo před 30 lety realizovat největší akci, o kterou jsme velmi usilovali. Tou byla výstavba nové zbrojnice a prodejny, včetně kulturního zařízení.

Zdá se však, že náš sen bude splněn.

Máme velmi dobrou spolupráci s obecním úřadem a paní starostka Jana Kuthanová nás v nedávné době informovala o možnosti vybudovat v obci moderní Dům hasičů. Začít stavět by se mělo na jaře 2017. Je samozřejmé, že tento záměr má naši plnou podporu.

 

A motto na závěr: „Ty, hasiči ze Žíželevse, po chvále nebaž, ale stále dělej to, co chvály hodno jest.“