Vzpomínka na Fandu

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŽÍŽELEVES
VÁS TÍMTO SRDEČNĚ ZVE NA PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ

„VZPOMÍNKA NA FANDU“,

KTERÉ SE USKUTEČNÍ

V SOBOTU 8. 10. 2016 OD 14:00 HOD.
V AREÁLU „ČECHOVKA“ V ŽÍŽELEVSI,

U PŘÍLEŽITOSTI  4. VÝROČÍ ÚMRTÍ PANA FRANTIŠKA FESTY, starosty SDH.

K poslechu zahraje 18-ti členný swingový orchestr „BRYSBAND“ z Hradce Králové

Přijďte zavzpo

mínat s námi, všichni budete srdečně vítáni.